logo1

 

Loading...

Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW ORAZ BILETÓW ON-LINE W MUZEUM MIASTA ŁODZI

I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu | Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi pod numerem RIK 27/94.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu towarów oraz biletów on-line na Wydarzenia pod adresem sklep.muzeum-lodz.pl.
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, na wystawie „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej” w Zatoce Sportu oraz w Muzeum Kanału „Dętka”.
 4. Wydarzenie – warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawy stałe i czasowe, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidualne obejmujące pomieszczenia muzeum dostępne dla zwiedzających, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej sklepu: https://sklep.muzeum-lodz.pl i stronie Muzeum Miasta Łodzi: https://www.muzeum-lodz.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu towarów oraz biletów indywidualnych na Wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
 6. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych oraz towary.
 7. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna i lub prawna dokonująca zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych on-line na Wydarzenia Muzeum.
 8. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia w określonym terminie i czasie, zawierający opłatę za Wydarzenie, zgodnie z danymi zawartymi na bilecie, będącym jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy.
 9. Towar – wydawnictwa Muzeum, tj. książki, plakaty, pamiątki oraz inne produkty związane ze statutową działalnością Muzeum.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu towarów oraz biletów indywidualnych na wydarzenia w Muzeum.
 2. Muzeum świadczy usługi zakupu towarów oraz biletów indywidualnych on-line w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia towaru lub biletów on-line Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów i/lub towarów, tematem Wydarzenia, na jakie bilety zostały zamówione, datą i godziną Wydarzenia oraz wartości zamówionych biletów i/lub towarów.
 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów i/lub towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
 5. W celu dokonania zakupu biletów i/lub towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować jedną z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

III. Zakup towarów i/lub biletów indywidualnych i/lub grupowych online

 1. Zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych można dokonywać on-line za pośrednictwem Modułu. Muzeum Miasta Łodzi sprzedaje towary on-line wyłącznie w formie detalicznej.  W przypadku zakupu większej liczby towarów (powyżej 3) Muzeum Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i kontaktu z zamawiającym w celu ustalenia indywidualnej formy wysyłki towarów.
 2. Aby zakupić towar i/lub bilet za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu i/lub towarów. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie z zapisami pkt. X ust. 3.
 3. Przy zakupie towarów i/lub biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 4. Bilety i/lub towary pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
 5. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kancelarska 15, za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayPro Spółkę Akcyjną., właściciela portalu Przelewy24, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 61 642 93 44
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 2442 z późn. zm.), sprzedaż towarów oraz biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny towarów i biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
 9. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny. Zakupiony towar będzie wysłany za pośrednictwem paczkomatów InPost.
 10. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym podlega weryfikacji przed wejściem na Wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 11). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby bilet został skutecznie zeskanowany z urządzenia mobilnego należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
 12. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminów zwiedzania Muzeum Miasta Łodzi, z których treścią może zapoznać się bezpośrednio w siedzibach Muzeum oraz stronach internetowych: https://sklep.muzeum-lodz.pl i https://muzeum-lodz.pl.
 13. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na Wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Procedura zakupu towarów

 1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu sklep.muzeum-lodz.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Oferta Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu - sklep.muzeum-lodz.pl. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.
 4. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Muzeum, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne poprzez skontaktowanie się z Muzeum pod adresem bilety@muzeum-lodz.pl.
 6. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 14 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 8 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Muzeum zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.
 7. W przypadku opłacenia Towaru online, potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez wiadomość mailową na adres podany przez Klienta. Dokument sprzedaży załączony jest w mailu.

V. Płatności, realizacja zamówienia za towar

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.muzeum-lodz.pl oraz spełnienie warunków opisanych w pkt. 2, 3 oraz 4 punktu V niniejszego Regulaminu.
 2. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:
  - Przelewy24 (karta, BLIK, szybki przelew, przelew tradycyjny).
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto - zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Muzeum.
 5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Muzeum na adres email Klienta.

VI. Wysyłka i odbiór zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w terminie 2 do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Muzeum. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.
 2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem paczkomatów InPost. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski podany jest przy tworzeniu zamówienia i dodawany do kwoty zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Muzeum znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia lub kradzieży przesyłki klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Infolinią InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000, a także poinformować o zaistniałej sytuacji Muzeum Miasta Łodzi, wysyłając informację na adres e-mail bilety@muzeum-lodz.pl.

VII. Procedury reklamacji towaru

 1. Muzeum odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego Klienta na warunkach określonych ustawą kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.)) – to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Muzeum: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź z dopiskiem „Sklep internetowy”.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową. Muzeum zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.
 4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  a) Muzeum podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  b) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Muzeum o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
  c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres bilety@muzeum-lodz.pl
  d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII. Uprawnienie i procedury odstąpienia od umowy zakupu towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Muzeum drogą e-mailową na adres bilety@muzeum-lodz.pl lub adres siedziby Muzeum Miasta Łodzi. Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej. Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Muzeum Miasta Łodzi ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas transakcji zakupu, chyba że jednoznacznie Sklep uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sklep nie naliczy Klientowi za to jakichkolwiek opłat. Muzeum Miasta Łodzi może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że towar został do Muzeum Miasta Łodzi wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na konto karty kredytowej.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez względu na to, czy zostało ono dokonane za pośrednictwem poczty czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej, Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta.
 5. Odstępując od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar został wysłany przed upływem 14 dni.
 6. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient może normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

 IX. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: bilety@muzeum-lodz.pl lub pisząc do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, z dopiskiem Reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, zpóźn. Zm.).

 X. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 2.
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety zakupione online będą dokonywane po konsultacji z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer konta.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego artykułu.
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu zakupu towarów i/lub biletów on-line, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi pod numerem RIK 27/94, NIP 7261006844 i REGON 000598411. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych w osobie Radcy Prawego Małgorzaty Maciejewskiej, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl lub telefonicznie: 517-562-083 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Podane dane osobowe (imię i nazwisko lub firma, pod którą działa, NIP, REGON, adres email, numer telefonu, adres IP, dane o lokalizacji) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy zakupu towarów i/lub biletów on-line na Wydarzenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży towarów i biletów na stronie internetowej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - w odniesieniu
 6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości oraz o przedawnieniu roszczeń w odniesieniu do osób, które zakupiły towar i/lub bilet online, a w przypadku braku realizacji sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto w Module przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.
 8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia (nie dotyczy danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży) lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
 11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy sprzedaży towarów lub/i biletów online.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione on-line nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup towarów i biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu towarów i biletów on-line, zamieszczonego na stronie sklep.muzeum-lodz.pl prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: bilety@muzeum-lodz.pl.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający przy zakupie towarów i/lub biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 6. Dokonywanie zakupu biletów on-line za pośrednictwem Modułu nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający. Zakup towaru może wiązać się z kosztami dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru.
 7. Niniejszy Regulamin zakupu towarów i/lub biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl oraz w Kasie Muzeum.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Muzeum a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Muzeum Miasta Łodzi o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: bilety@muzeum-lodz.pl
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer dokumentu zakupu tj.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis klienta